| Home | E-Submission | Sitemap | Contact Us |  
logo
Previous issue > Previous issueTable of Contents | , 1992  Vol. 43  No.6 Previous Issue | Next Issue | Archive
In this issue:

   
Original Articles
721
Sook Kyung Kang, Dong Jin Suh
Korean J Med. 1992;43(6):721-729.
729
Heon Ju Lee, Ho Jung Kang, Kee Duck Kim, Chan Won Park, Hyun Dae Yoon, Jin Chong Chun, Kyo Won Choi, Hee Jin Choi
Korean J Med. 1992;43(6):729-738.
738
Seong Gyu Hwang, Seung Ho Baik, Dong Ho Yang, Moon Ho Lee, Yong Wook Cho, Soon Gil Kim, Don Yeun Oh, Sung Won Cho, Sun Joo Kim, Sae Yong Hong
Korean J Med. 1992;43(6):738-746.
746
Hyeong Shin Yoon, Yeon Jong Kim, Hou Dong Kim, J In Hyeong Jang, Yeun Keun Lim, Hyang Soon Yeo, Hong Bae Park
Korean J Med. 1992;43(6):746-753.
753
Won Oh Choo, Je Young Woo, Yong Soo Kim, Wan Suh Koo, Yoon Sik Chang, Young Suk Yoon, Byung Kee Bang, Soo Kyo Chung
Korean J Med. 1992;43(6):753-762.
762
Il Ran Hwang, Ki Up Lee, Won Seok Yang, Dae Hyuk Mun, Ghi Su Kim, Sun Bae Kim, Su Kil Park, Jung Sik Park
Korean J Med. 1992;43(6):762-770.
770
Hong Bae Kim, Kyung Hak Han, Byung Won Lee, Byeong Ik Kim, Man Ho Lee, Sang Jong Lee, Hei Suek Lee, Chin Woo Imm, Jae Yong Chung, Soon Ho Kweon
Korean J Med. 1992;43(6):770-776.
776
Kwang Jin Ahn, Yoon Sok Chung, Hyun Chul Lee, Kap Bum Huh, Yoo Lee Kim, Myong Ock Ahn, Moon Jong Kim, Kyung Sub Cha, Choon Hee Chung, In Pyung Kwak
Korean J Med. 1992;43(6):776-785.
785
Yoon Sok Chung, Hyun Chul Lee, Kwang Jin Ahn, Eun Jig Lee, Sung Kil Lim, Kyung Rae Kim, Kap Bum Huh, Soo Kwan Hwang, In Kyoung Park, Jong Ho Lee, Young Hae Lee
Korean J Med. 1992;43(6):785-799.
799
Hee Jong Kim, Jung Mae Choi, Won Young Huh, Han Sik Kim, Sang Kyoon Kim, Jin Woong Cho, Min Chul Kim, Mun Joong Kim
Korean J Med. 1992;43(6):799-806.
806
Hong Lyeol Lee, Seung Min Kwak, Jung Hyun Chang, Se Kyu Kim, Sung Kyu Kim, Won Young Lee, Won Young Lee
Korean J Med. 1992;43(6):806-814.
814
Kwan Ho Lee, Si Hwa Park, Jin Woo Rho, Tae Nyeun Kim, Jin Hong Chung, Hyun Woo Lee, Suck Kang Lee
Korean J Med. 1992;43(6):814-827.
827
Ho Kyu Kang, Dae Sik Koo, Hwan Tae Kim, Jung Hyun Park, Chang Il Kang, Tae Yun Lee, Hyo Keun Cho, Kyung Huh
Korean J Med. 1992;43(6):827-832.
832
Sin Eung Kim, Gwang Seob Lee, In Chul Sunwoo, Joon Gil Cho, Mi Young Jang, Jong Mann Kim, Sun Mee Hong
Korean J Med. 1992;43(6):832-836.
836
Yong Bum Kim, Ho Seon Lee, Sin Woong Cha, Yong Hwang, Soon Hee Jung
Korean J Med. 1992;43(6):836-843.
843
Fan Chul Moon, Chung Eon Kim, Sang Ho Yoon, Sung Mok Kim, Yun Young Yoo, Dae Kwan Jeong, Jee Hee Han, Sang Joo Lee, Hye Kyong Lee, Kwan Seop Lee
Korean J Med. 1992;43(6):843-850.
850
Soo Yong Han, Kyoung Saeng Lee, Inn Saeng Lee, Yang Kyu Lee, Sang Ryel Seo, Chang Seop Song, Mee Kyoung Shin
Korean J Med. 1992;43(6):850-857.
Author's Index
Author's Index
Author's Index
Manuscript Submission
To submit a manuscript, please visit the Korean J Med e-submission management system at http://submit.ekjm.org, read the Instructions for Authors, and log into the Korean J Med e-submission system. For assistance with manuscript submission, please contact: kaim@kams.or.kr.
Free archive
Anyone may access any past or current articles without logging in.
Editorial Office
101-2501, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04146, Korea
Tel: +82-2-2271-6791   Fax: +82-2-790-0993    E-mail: kaim@kams.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © The Korean Association of Internal Medicine. All rights reserved.                powerd by m2community